Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro będzie nieczynne

Informujemy, że w związku ze skierowaniem pracowników Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Wołowie  na izolację i kwarantannę, Biuro jest nieczynne do odwołania.

W sprawach pilnych, dotyczących wydania:
- zaświadczenia o zameldowaniu, pobycie stałym lub czasowym, 
- numeru PESEL,
można zgłaszać się do urzędów w innych gminach.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego również można złożyć w urzędzie w innej gminie, tym samym odbiór tego dowodu odbędzie się w urzędzie, w którym wniosek zostanie złożony. 

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość wszystkie osoby oczekujące na realizację wcześniej złożonych wniosków. Wszelkie sprawy będą realizowane po powrocie do pracy pracowników Biura. Na bieżąco można składać wnioski i pisma za pośrednictwem platform elektronicznych – za wyjątkiem wniosków o wydanie dowodów osobistych. 

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca:
https://ebom.wolow.pl/

Wersja XML