Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nielegalne odpady - reagujemy!

Brak opisu obrazka

Komunikat Gminy Wołów w sprawie nielegalnego składowania odpadów w miejscowości Wróblewo. 

W miejscowości Wróblewo, na prywatnym terenie, zwożone są nielegalnie odpady komunalne. Pod koniec września tego roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu został skierowany anonimowy wniosek informujący o zaistniałym procederze.

Nasz samorząd jest w stałym kontakcie z WIOŚ, który nadzorował powyższe postępowanie. Ponadto pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie uczestniczyli w wizji lokalnej, w trakcie której stwierdzono występowanie ogromnej ilości odpadów: 500 metrów sześciennych śmieci znajdujących się przed stodołą, również przed budynkiem mieszkalnym jak i przed budynkiem gospodarczym.

Są to przesortowane i sprasowane tworzywa sztuczne i opakowaniowe oraz opony, kleje, zaprawy murarskie, pojemniki z mieszaną substancją oleistą, odpady budowlane w tym duże ilości styropianu, pojemniki z masą bitumiczno – asfaltową, puszki po farbach.

WIOŚ złożył zawiadomienie w KPP Wołów o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 Kodeksu Karnego, a sprawą zajmuje się już prokuratura.

W dniu 1 listopada o godzinie 18:57 trafiło do Urzędu Miejskiego w Wołowie oficjalne pismo skierowane przez system elektroniczny, w którym WIOŚ zwrócił się do nas o podjęcie niezwłocznych działań w ramach posiadanych przez Gminę kompetencji.

Dlatego też 2 listopada burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura udał się do Wróblewa, gdzie wspólnie z prezesem PGK Wołów Bartoszem Granatem i Agnieszką Krupą, kierownik Wydziału Środowiska i Leśnictwa ustalili szczegóły dalszych działań.

Dodatkowo, w celach prewencyjnych, zostanie zamontowany monitoring na terenie wioski.

Koszt usunięcia odpadów z Wróblewa został oszacowany na 600 000 zł

Będziemy informować o sprawie na bieżąco. 

Zdjęcia z miejsca nielegalnego składowania odpadów:
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Wersja XML