Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gliniany, dz. nr 404/3 Am 1

banner nieruchomości gmina.png

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży.

 

Gliniany

Działka niezabudowana nr404/3 Am 1o pow. 0,0264 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00024623/8.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami MNR/3 oraz MNR/1, które oznaczają teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych i w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości –  7.700,00 zł + 23 % VAT

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 22.06.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

Wersja XML