Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urzędy dostępne on-line

Fundacja STIWEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Urzędy dostępne on-line"

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 10 jednostkach samorządu terytorialnego.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

Okres realizacji: 1.10.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 1 998 974,40 zł

Dofinansowanie: 1 684 622,40 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)

Wersja XML