Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 16/7, AM-21

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. Z 2020,  poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów,  dz. nr 16/7 AM 21 o pow. 0,0084ha KW  WR1L/00024990/1

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Użytek – RIVa.

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

       Czynsz dzierżawny w wysokości  70,00zł rocznie, będzie płatny jednorazowo  do  30-go maja 

       każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

    Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia zostanie podpisana umowa z dotychczasowym użytkownikiem działki.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML