Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – Etap X

Gmina Wołów kolejny raz otrzymała dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – Etap X” zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogli w 2021 r. skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego.

Zadanie wykonane zostało przez firmę „Eko – Mix” Konstanty Spurek, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 62,76 Mg (t). Zadanie to umożliwiło usunięcie wyrobów zawierających azbest z 18 posesji na terenie gminy Wołów. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 60 867,29 zł. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 42 357,00 zł. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy.

Wersja XML