Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na nową przychodnię i oczyszczalnię ścieków

Brak opisu obrazka

Gmina Wołów otrzymała 13 025 000 zł na budowę przychodni specjalistycznej oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożeń w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”! To największa pula środków przyznana samorządom na terenie powiatu wołowskiego.

Powyższe inwestycje zdecydowanie polepszą jakość życia naszych mieszkańców. Służba zdrowia oraz gospodarka wodno – ściekowa to dziedziny, w których, tak jak w przypadku budowy i remontów dróg musimy nadrabiać wieloletnie zaległości.
Gmina Wołów posiada już program funkcjonalno – użytkowy dla budowy przychodni w Wołowie. Gminna przychodnia w znacznym stopniu zwiększy dostępność do usług medycznych, w tym przede wszystkim szeroko pojętej diagnostyki, która jest kluczowa w dalszych etapach leczenia. W nowym podmiocie medycznym gmina stawiać będzie na dostęp do specjalistów, którzy do dyspozycji otrzymają nowoczesny sprzęt medyczny. Modernizacja w Bożeniu oznacza również unowocześnienie oczyszczalni w Wołowie – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie higienizacji osadu i przetworzenia go na nawóz.
 

 

Wersja XML