Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 16/48, AM-50

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2018, poz. 2204 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

 Wołów – działka nr 16/48 AM 50 o pow. 1,1285 ha Księga Wieczysta nr WR1L/00025163/2

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem ZP tereny zieleni parkowej,

Klasa gruntu – RV – 0,8193ha, RVI – 0,1397ha, PsV – 0,0961ha, RIVb – 0,0571ha, ŁIV – 0,0154ha, W- 0,0009 ha,

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze,

Okres dzierżawy – do 3 lat,

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,2000ha (RV).

Czynsz dzierżawny w wysokości 160,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML