Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 16/43, AM-21

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

 

Wołów - działka nr 16/43 AM 21  o pow. 0,0075 ha, Księga Wieczysta WR1L/00024990/1  

W planie zagospodarowania przestrzennego - teren  oznaczony symbolami: MN1 : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Klasa gruntu – Ba

 

Do wydzierżawienia zostaje przeznaczony teren o pow.0,0029ha

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 70,00 zł  rocznie, będzie płatny jednorazowo bez dodatkowego wezwania do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy .

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

 

Wersja XML