Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Boraszyn, dz. nr 61/4, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi  Boraszyn.

Boraszyn – działka nr 61/4 AM 1 o pow. 0,1207ha  KW WR1L/00029352/2

Do wydzierżawienia przeznacza się działkę o pow. 0,1207ha

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem  MNR - teren zabudowy  zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej (0,0800ha)  oraz R- tereny rolnicze ( 0,0407ha).

Klasa gruntu – RIIIa

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawny wynosi 144,14zł  rocznie

Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML