Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wołowska platforma konsultacji społecznych

konsultacje społeczne.jpeg

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Wołów do skorzystania z nowej platformy  konsultacje.wolow.pl

Nowy system Konsultacji Społecznych ma ułatwić naszej społeczności możliwość wpływu na procesy legislacyjne, czyli pracę naszego samorządu i podejmowane przez niego decyzje.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022

Ogłoszenie o konsultacjach: https://wolow.pl/985/ogloszenie-konsultacje-spoleczne.html

Już niebawem, bo 26 października rozpoczną się z kolei konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie ,,Programu wsparcia rodziny na terenie Gminy Wołów na lata 2021-2023".

Platforma partycypacji społecznej powstała przy udziale Funduszy Europejskich.

Wspólnie budujmy społeczeństwo obywatelskie Gminy Wołów!Logotypy.png

Wersja XML