Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 20.10.2021 r.

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  20 października 2021 r. (środa) o godz. 8.45 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek – Ratusz 34, 56-100 Wołów.

Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok.

 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Wersja XML