Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Mikorzyce, dz. nr 125/2 Am 1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Mikorzyce

Działka niezabudowana nr 125/2 Am1 o pow. 0,0133 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00024675/7.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: KDPJ/7 - przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-jezdny.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 5.550,00 zł + 23 % VAT.

Nieruchomość sprzedawana jest na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 60/1 Am1 na poprawę warunków zagospodarowania.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 06.12.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Mikorzyce 125 2.pdf

Wersja XML